Avflyttning

 

 

Uppsägning

Det är viktigt att du lämnar in din uppsägning så tidigt som möjligt. Uppsägningen måste vara skriftlig, lämpligt är att använda sig av formuläret, uppsägning, här på hemsidan. Uppsägningstiden är normalt 3 månader. I hyreskontraktet kan du läsa exakt hur lång den är. Finns önskemål om att bli av med lägenheten innan uppsägningstidn försöker vi hyra ut den efter önskemål men vi kan inte lova att vi alltid lyckas.

Visa bostaden för nästa hyresgäst

När du sagt upp din lägenhet kommer vi, när det blir aktuellt, att kontakta dig om tid för visning av din lägenhet till nya sökande.

Kom ihåg el och telefon

Glöm inte att meddela din elnätsleverantör senast en månad i förväg att du byter adress. Om du köper elen från någon annan än din nätleverantör måste du även meddela din elleverantör minst en månad före flytt. Tänk också på att avsluta telefon- och internetabonnemang.

Besiktning

I samband med avflyttning ska bostaden besiktigas. Tar kontakt med din hyresvärd i god tid för att boka tid. Vi vill gärna att du informera oss om eventuella småfel som vi kan rätta till innan nästa hyresgäst flyttar in. Eventuella skador eller onormalt slitage på bostaden kan innebära att du blir skyldig att betala ersättning till oss.

Flyttstädning

När du flyttstädar gäller det att vara extra noga, nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan att behöva städa. Tänk på att alla utrymmen som tillhör bostaden ska städas, alltså även balkong, förråd, ev. garage och uteplats. Om städningen inte är tillräckligt noga gjord kan du bli skyldig att betala för extra städning i efterhand. Använd gärna vår checklista. Har du frågor kring städningen ber vi dig kontakta vårt kontor. Glinas städ & allservice erbjuder flyttstädning.

Lämna alla nycklar

När du flyttar är det viktigt att du lämnar tillbaka alla nyckar, även de kopior du eventuellt har låtit göra. Glöm inte nycklar till förråd och tvättstuga. Om du inte lämnar in samtliga nycklar debiteras du för för ej återlämnade nycklar och ev. byte av låskolv enligt den nyckelkvittens du skrev under då du kvitterade ut nycklarna. Nycklarna lämnar du senast klockan 12.00 första vardagen efter att ditt hyreskontrakt gått ut.

Tillbaka